Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

9726 908f 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaiblameyou iblameyou

November 01 2018

1498 0a9e 500
I'd like to ask a ques
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viaiblameyou iblameyou

October 29 2018

Jestem zmęczony i nie mam ochoty strasznie za czymś tęsknić.
— Herta Muller
Reposted fromsfeter sfeter viaiblameyou iblameyou
8152 aa7f 500

October 22 2018

Mam w sobie tyle Ciebie. 
— Daniel Glattauer
Reposted fromlovvie lovvie viaiblameyou iblameyou

October 21 2018

And I realize that no matter where I am, whether in a little room full of thought, or in this endless universe of stars and mountains, it’s all in my mind.
— Jack Kerouac, Lonesome Traveler
Reposted fromthebelljar thebelljar viaiblameyou iblameyou
0314 4a34
Reposted fromnoirceur noirceur viaszarakoszula szarakoszula
4624 a92f
Reposted fromdusielecc dusielecc viaszarakoszula szarakoszula
Reposted fromgruetze gruetze viaszarakoszula szarakoszula

October 09 2018

4650 9010 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaiblameyou iblameyou
3753 3dcf
Reposted fromkarahippie karahippie viaszarakoszula szarakoszula
4298 43b7 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaszarakoszula szarakoszula

October 02 2018

4702 6345 500

dotsrt:

On the Beach, 1959

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
6748 f423 500
Reposted frompiehus piehus viaszarakoszula szarakoszula
Pamiętam rozmowę z mamą, kiedy jeszcze byłam dzierlatką. Powiedziała, że jak się idzie z chłopakiem do restauracji i to on zaprasza, to powinno się mieć przy sobie tyle gotówki, aby móc za siebie zapłacić, wstać od stołu i wyjść. To była lekcja dla nastolatki o niezależności. I ja te lekcje mocno przyswoiłam. Niezależnie od tego na jakim jestem etapie w życiu mam poczcie, że na wszystko sama zapracowałam. Że, gdyby coś się wydarzyło mogę "wstać od stołu" w poczuciu niezależności. I to chyba też stwarza warunki do równej relacji partnerskiej.
— Maja Bohosiewicz o niezależności kobiet
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszarakoszula szarakoszula
7314 7090 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaszarakoszula szarakoszula
3030 c878 500

M. Hłasko

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl