Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2017

Tak się jakoś zmienia świat na złe, że niedługo nie będę mógł z nikim gadać i w nic wierzyć.
— B.Prus - Lalka
Reposted frombeinthe beinthe viaszarakoszula szarakoszula
7521 88af 500
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viaszarakoszula szarakoszula

March 17 2017

3288 3b78
Reposted fromkrzysk krzysk vialittlefool littlefool
5372 323d
Reposted fromspiritedaway spiritedaway viamanfredxoxo manfredxoxo
8248 55c2
Reposted fromtitelitury titelitury via100suns 100suns

March 12 2017

I gdzieś w środku był ten smutek, ta wiedza, że to i tak skończy się źle. Że ten ogień was spali. Że macie w sobie za dużo prądu, że on może porazić was samych.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk vialittlefool littlefool

Porzuciłeś mnie (…) Nigdy Ci tego nie mówiłam, ale teraz Ci powiem. Opuściłeś mnie. Zostawiłeś. Zostawiłeś mnie w takiej tęsknocie, że no nie wiem, jak to napisać, ale ogromnej. Nie potrafiłam się z tego otrząsnąć. 

— J. L Wiśniewski
Reposted frommikmikmik mikmikmik vialittlefool littlefool
Czasami wątpię w to, że kiedyś uda mi się Ciebie kimś zastąpić.
— I nie wiem, czy chcę.
Reposted fromlittlefool littlefool
Największym problemem dzisiejszych czasów w komunikacji międzyludzkiej jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy po to, by odpowiedzieć.
Reposted fromnezavisan nezavisan vialittlefool littlefool

March 10 2017

senseitive:

Don’t disconnect with yourself in order to connect with someone

Reposted fromhorrified horrified viaiblameyou iblameyou

March 05 2017

Chciałbym Cię mieć w domu na jesień. (...) I słuchać jak patrzysz w sufit, myśląc nad tym, że pięknie jest. I zamykać Twoje oczy swoimi ustami. I usypiać Cię swoim oddechem. (...) . I uciec z Tobą gdzieś.
I żyć.
— Mikołaj Bajorek, czyli Bard od Siedmiu Boleści
Reposted fromte-quiero te-quiero vialittlefool littlefool

March 01 2017

3004 2bdf
Reposted fromEkran Ekran viaiblameyou iblameyou

February 24 2017

Nieobecność nie oznacza przecież zapomnienia.
— Lauren Brooke "Rozstania i powroty"

February 22 2017

Reposted frombluuu bluuu viamanfredxoxo manfredxoxo
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viamanfredxoxo manfredxoxo
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viaBloodMoon BloodMoon

February 13 2017

6411 8f15
Reposted fromamatore amatore vialittlefool littlefool
3737 7984
Reposted fromblutelf blutelf viathatwasntadream thatwasntadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl