Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2018

“Czasami odpuszczenie sobie pewnych rzeczy jest aktem dużo większej siły niż dalsze trwanie przy nich i bronienie ich.”
— Eckhart Tolle
Reposted fromavooid avooid viaiblameyou iblameyou
Śpij i przez kilka godzin bądź wolny od wszystkich nieszczęść, jakie sam na siebie ściągnąłeś.
— C. S. Lewis ‘Opowieści z Narnii’
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viaiblameyou iblameyou

April 22 2018

1696 fee2
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaszarakoszula szarakoszula

April 15 2018

9362 6588 500
Z przeszłością trzeba sie rozstać, nie dlatego, że była zła - dlatego że jest martwa.
Reposted frommefir mefir viaszarakoszula szarakoszula
6884 8293 500
Reposted fromfascinated fascinated viaszarakoszula szarakoszula
1696 fee2
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaszarakoszula szarakoszula

April 02 2018

Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaiblameyou iblameyou

March 31 2018

9866 4911
Reposted from21gramow 21gramow viaszarakoszula szarakoszula

March 27 2018

8590 3f2d

March 25 2018

7209 45b6 500
Reposted fromblotind blotind viaiblameyou iblameyou
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
Nie chciałam nic więcej poza tym, by ta relacja po prostu przetrwała te wszystkie próby, na które ją oboje wystawiliśmy.

(via poirytowanie)

tym razem nie wyszło

(via cialobezorganow)

Reposted fromsoplica soplica viaiblameyou iblameyou

March 21 2018

Człowiek, który jest zdradzony, opuszczony, zawsze ma poczucie, że jest gorszy z jakiegoś powodu.
— Janina Ochojska-Okońska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszarakoszula szarakoszula
9414 5862
Reposted fromOFFka OFFka viaiblameyou iblameyou

March 11 2018

9561 6c12 500
dokładnie tak!
Reposted fromtimetolove timetolove viaszarakoszula szarakoszula

March 04 2018

8859 8272
Reposted fromdelain delain viaescapism escapism

March 02 2018

oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
9168 01fe 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaszarakoszula szarakoszula
8995 f5a6 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl