Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2018

Jeśli jakaś kobieta jest w stanie odebrać mi mojego mężczyznę to ja go nie chcę.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszarakoszula szarakoszula
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
- Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
2039 9076
Reposted fromposzum poszum viaszarakoszula szarakoszula
0729 bdf1 500
Reposted fromdivi divi viaszarakoszula szarakoszula
Każdy jest jakoś skaleczony.
— Marek Hłasko
6748 f423 500
Reposted frompiehus piehus viaszarakoszula szarakoszula
2177 12e6
Reposted frombrumous brumous viaszarakoszula szarakoszula
6964 712c 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaszarakoszula szarakoszula
7826 57a6
Reposted frombrumous brumous viaiblameyou iblameyou

July 09 2018

2620 d7f3
8324 afa2
Reposted fromkarahippie karahippie viaBloodMoon BloodMoon

June 29 2018

3749 6249 500
Reposted fromrichardth richardth viaszarakoszula szarakoszula
3822 9825 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaiblameyou iblameyou
7451 b01b 500
Reposted frompstmn pstmn viaszarakoszula szarakoszula

June 22 2018

https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAA
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaiblameyou iblameyou

June 13 2018

A głębia spojrzenia oznacza, że ktoś przeżył więcej, niż miał ochotę.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaiblameyou iblameyou
Myśleć to cierpieć, no powiedz mi, czy to myślenie coś mi kiedyś dało, czy poprawiło moją sytuację? Myślę i myślę, i myślę, myśleniem milion razy oddaliłem się od szczęścia, ale ani razu się do niego nie zbliżyłem.
— Jonathan Carroll, Oko dnia
Reposted fromaggape aggape viaszarakoszula szarakoszula

May 27 2018

8207 3cbb
Reposted fromSkydelan Skydelan viaamericano americano
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl