Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2017

6859 e6cb 500
Reposted fromtheanother theanother viamanfredxoxo manfredxoxo
"Skoro czujesz coś do dziewczyny, która ewidentnie czuje coś do ciebie, dlaczego pozwalasz jej się wymknąć?"
—  Jay Crownover
4630 18b0
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg viaiblameyou iblameyou
Memories warm you up from the inside. But they also tear you apart.
— Haruki Murakami, Kafka on the Shore. (via hellish-daddy)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaiblameyou iblameyou

Niektórzy pojawiają się znienacka. Mieszają, mącą w naszych sercach, a potem znikają bez pożegnań. Żadne czary, tylko nasza naiwność, pozwala byle komu się oswoić.

— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromyourtitle yourtitle viaiblameyou iblameyou
8893 2837 500
4963 bc6e
Reposted fromkyte kyte viaszarakoszula szarakoszula
6710 3bc1 500
Reposted fromdontforgot dontforgot viaszarakoszula szarakoszula

May 16 2017

9449 1a6d 500

nudeau:

myhappynessisthis:

stevemt:

erynlou:

cutting ties

it was about damn time.

Know what my favorite part of this is? That one only has ties on a small part of their body whereas the other is tied all along one side up to the face, meaning one person is not quite as invested in the relationship as the other. Even better thought, the one with most ties is the one with the scissors. Im so glad they’ve built up the courage to leave even if it means cutting out a larger part out of their life than the other.

so relevant

Reposted fromunmadebeds unmadebeds via100suns 100suns

May 14 2017

Bo nie można przeciągać tych spraw w nieskończoność. W którymś momencie po prostu pociągasz za plaster i boli, ale za chwilę jest już po wszystkim i czujesz ulgę.
— J. Green 'Szukając Alaski'
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaszarakoszula szarakoszula

May 09 2017

8436 62e3 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viaszarakoszula szarakoszula

May 08 2017

Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viaiblameyou iblameyou

May 04 2017

3817 2a0b

April 27 2017

I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto via100suns 100suns
Po raz pierwszy w życiu było mi wiosną tak ciężko i samotnie. Już wolałbym trzy razy z rzędu przeżyć luty.
— Haruki Murakami
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl